Ngày hội Dịch thuật & Ngôn ngữ - TRANSLATOR DAY - 13/12/2013

Discussion in 'Tin tức - sự kiện doanh nghiệp' started by 1quana, Nov 13, 2013.

  1. 1quana

    1quana Guest

    Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tạo ra một sự kiện dành cho những người làm biên phiên dich và các doanh nhân, các giảng viên và các nhà nghiên cứu cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực rất quan trọng này, đồng thời mở mang quan hệ, phát triển mạng lưới việc làm cho nhà tuyển dụng và người tìm việc. Đây sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, định vị chất lượng, sản phẩm của doanh nghiệp mình, cũng như tiếp cận với các tổ chức dịch thuật hàng đầu trong nước và khu vực để tăng cường chia sẻ, xúc tiến thương mại, hợp tác và quảng bá trên khu vực Châu Á và thế giới.

    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng click vào link:

    https://www.facebook.com/events/174081972790977/
Tags: 1quana

Share This Page