Đạm Phú Mỹ giảm lãi 17%

Discussion in 'Tin tức - sự kiện doanh nghiệp' started by tuyendung, Aug 22, 2013.

  1. tuyendung

    tuyendung Member

    Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ, Mã CK: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên với lãi sau thuế đạt 1.626 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước 17%. Tổng doanh thu công ty cũng giảm 14%, xuống còn 6.135 tỷ đồng. Trong đó, gần 72% là doanh thu bán sản phẩm trong nước.

    Hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, cho vay đóng góp hơn 227 tỷ đồng doanh thu sau 6 tháng, giảm 80 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đạm Phú Mỹ cho biết, lãi suất ngân hàng hạ trong thời gian qua, đồng thời sản lượng công ty bán ra cũng giảm 10% đã khiến tổng doanh thu thấp hơn.

    Đến ngày 30/6, Đạm Phú Mỹ có gần 5.630 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm hơn 280 tỷ so với hồi đầu năm. Nợ ngắn hạn công ty đạt 1.395 tỷ đồng, chỉ bằng 15% vốn chủ sở hữu.

Share This Page